Information om vår verksamhet


Våra sjukgymnaster och arbetsterapeuter har lång erfarenhet och flera vidareutbildningar och kompetens inom bland annat akupunktur, stresshantering, vardagsrevidering, basal kroppskännedom, mediyoga, McKenzie, OMT, funktions- och aktivitetsbedömningar, ergonomi, artrosskola samt långvarig smärta.


Inom vår verksamhet behandlar vi bland annat:

 • Besvär från stödje- och rörelseorganen
 • Stressrelaterade besvär
 • Akuta och långvariga smärttillstånd
 • Handskador
 • Yrsel
 • Rehabilitering efter frakturer, operationer och sjukdom
 • Kvinnorelaterade besvär som klimakteriebesvär, bäckenbottendysfunktion
 • Graviditetstelaterade besvär som foglossning och illamående
 • Aktivitetsbegränsningar relaterade till demens
 • Aktivitetsbegränsningar relaterade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Neurologiska sjukdomar

 • Du kan också få hjälp att prova ut de hjälpmedel som du har behov av samt bedömning inför ansökan om bostadsanpassning.

  Vid behov lägger vi upp individuellt utformad träning och gör en rehabiliteringsplan tillsammans med dig.

  Har du synpunkter på vården du fått hos oss, positiva eller negativa, så är du välkommen att lämna dem direkt till vårdgivaren eller till vår verksamhetschef.

  Vid allvarligare synpunkter kan du vända dig till Patientnämnden